Laboratorium Analiz Śladowych
Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej PK

polskiEnglish
Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Szukaj wpisów
Szukaj stron

Strona główna

Z przykrością informujemy, że w dniu 1 lipca 2019 roku zmarł
Prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski.

Oferujemy oznaczanie, w zakresie akredytacji udzielonej przez PCA:

 • Sumy dioksyn  – (PCDD/F-TEQ)
  dotyczy próbek środowiskowych
 • Sumy dioksyn i DL-PCB (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ)
  oraz NDL-PCB
  dotyczy żywności, paszy i dodatków paszowych

 

 Zakres akredytacji AB 749 wydanie 13 z dnia 8 maja 2019 r.

 

Składanie zamówień – nasza oferta!

Dopuszczalne poziomy dioksyn i PCB:
– wymagania dla żywności:
– wymagania dla pasz:

Laboratorium ma wdrożony system zarządzania jakością w zakresie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
Poza akredytowanym zakresem badań (jednakże w ramach tego samego systemu zarządzania jakością) oznaczamy również:

 • polibromowane etery difenylowe PBDE i inne bromowane uniepalniacze
 • pestycydy chloroorganiczne
 • WWA

Specjalnością naszego laboratorium są oznaczenia DIOKSYN I PCB w produktach żywnościowych, przetworach, paszach oraz produktach technicznych.

Laboratorium prowadzi oznaczenia dla Klientów z kraju i zagranicy.

Czas oznaczenia – maksymalnie 5 dni roboczych!
Copyright 2001 - 2020 Laboratorium Analiz Śladowych