Laboratorium Analiz Śladowych
Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej PK

polskiEnglish
Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Szukaj wpisów
Szukaj stron

Strona główna

Witamy serdecznie w naszym serwisie internetowym !

Oferujemy oznaczanie, w zakresie akredytacji udzielonej przez PCA:

 • Sumy dioksyn  – (PCDD/F-TEQ)
  dotyczy próbek środowiskowych
 • Sumy dioksyn i DL-PCB (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ)
  oraz NDL-PCB
  dotyczy żywności, paszy i dodatków paszowych


Oznaczenia wykonujemy
w ciągu 4 – 5 dni roboczych

 

Zakres akredytacji AB 749 wydanie 12
z dnia 18 maja 2018 r
.

 

Składanie zamówień – nasza oferta!

Dopuszczalne poziomy dioksyn i PCB:
– wymagania dla żywności:
– wymagania dla pasz:

Laboratorium ma wdrożony system zarządzania jakością w zakresie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
Poza akredytowanym zakresem badań (jednakże w ramach tego samego systemu zarządzania jakością) oznaczamy również:

 • polibromowane etery difenylowe PBDE i inne bromowane uniepalniacze
 • pestycydy chloroorganiczne
 • WWA

Specjalnością naszego laboratorium są oznaczenia DIOKSYN I PCB w produktach żywnościowych, przetworach, paszach oraz produktach technicznych.

Laboratorium prowadzi oznaczenia dla Klientów z kraju i zagranicy.

Czas oznaczenia – maksymalnie 5 dni roboczych!
Copyright 2001 - 2019 Laboratorium Analiz Śladowych