Skip to content

Nasza oferta

Laboratorium ma wdrożony system zarządzania wg. normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.
Oferujemy oznaczanie, w zakresie akredytacji udzielonej przez PCA:

 

Oznaczanie dioksyn i furanów (polichlorowanych dibenzodioksyn i dibenzofuranów) oraz PCB o działaniu podobnym do dioksyn (DL-PCB), działaniu niepodobnym do dioksyn (NDL-PCB) w produktach:

  • paszowych
  • spożywczych
  • technicznych
  • środowiskowych
  • biologicznych
  • emisjach przemysłowych (spaliny)
  • innych w zakresie akredytacji
Dopuszczalne poziomy dioksyn i PCB:
 
– wymagania dla żywności:
– wymagania dla pasz:

Poza akredytowanym zakresem badań oznaczamy również:

  • polibromowane etery difenylowe PBDE i inne bromowane uniepalniacze
  • heksachlorobenzen
  • WWA

Kontakt

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

O Nas

O Laboratorium

Laboratorium Analiz Śladowych specjalizuje się w oznaczaniu zawartości dioksyn i furanów (PCDD/PCDF) oraz dioksynopodobnych bifenyli (dl-PCB) i niedioksynopodobnych  bifenyli (ndl-PCB) w produktach spożywczych, przemysłowych i próbkach środowiskowych oraz biologicznych. Wykonujemy również badania w zakresie emisji tych związków z procesów termicznych. Mamy także duże doświadczenie w oznaczaniu polibromowanych eterów difenylowych (PBDE), związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i chlorobenzenów.

Od 2005 roku LAŚ jest członkiem POLLAB o numerze ewidencyjnym 700.

Od 1996 roku pracownicy LAŚ  uczestniczą w międzynarodowych programach biegłości.

O Laboratorium

Laboratorium Analiz Śladowych specjalizuje się w oznaczaniu zawartości dioksyn i furanów (PCDD/PCDF) oraz dioksynopodobnych bifenyli (dl-PCB) i niedioksynopodobnych  bifenyli (ndl-PCB) w produktach spożywczych, przemysłowych i próbkach środowiskowych oraz biologicznych. Wykonujemy również badania w zakresie emisji tych związków z procesów termicznych. Mamy także duże doświadczenie w oznaczaniu polibromowanych eterów difenylowych (PBDE), związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i chlorobenzenów.

Od 2005 roku LAŚ jest członkiem POLLAB o numerze ewidencyjnym 700.

Od 1996 roku pracownicy LAŚ  uczestniczą w międzynarodowych programach biegłości.

Założyciel i patron

Założycielem Laboratorium Analiz Śladowych był prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski (zdj. autorstwa Jana Zycha z archiwum PK), który kierował pracami zespołu do lipca 2019 roku.

Prof. Grochowalski był członkiem i konsultantem Europejskiego Centrum Badawczego Joint Research Center w Ispra we Włoszech w programie badania rozprzestrzeniania się dioksyn do środowiska oraz ich oznaczania w próbach środowiskowych i spożywczych. Brał udział w pracach Europejskiej Komisji Normalizacyjnej CEN w ramach Komisji CEN 264 WG 101 ds. nowelizacji normy EN-1948 do oznaczania dioksyn w spalinach z procesów przemysłowych. Był także ekspertem Ministra Środowiska do współpracy z ONZ w ramach Konwencji Sztokholmskiej jako doradca ds. problemu ograniczenia emisji dioksyn z procesów przemysłowych. Uczestniczył jako ekspert UNEP w Genewie w zakresie realizacji postanowień Konwencji Sztokholmskiej w odniesieniu do monitoringu i ograniczania emisji dioksyn i PCB do środowiska. Pełnił funkcję członka Komitetu Chemii Analitycznej III Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskie Akademii Nauk. Udzielał się również społecznie często współpracując m.in z Polskim Alarmem Smogowym.

Chcąc uczcić pamięć i wkład profesora w utworzenie LAŚ, Laboratorium decyzją Rady Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK z dniem 1 października 2021 r. przyjęło patronat zmieniając dotychczasową nazwę na Laboratorium Analiz Śladowych im. Profesora Adama Grochowalskiego

Założyciel i patron

Założycielem Laboratorium Analiz Śladowych był prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski (zdj. autorstwa Jana Zycha z archiwum PK), który kierował pracami zespołu do lipca 2019 roku.

Prof. Grochowalski był członkiem i konsultantem Europejskiego Centrum Badawczego Joint Research Center w Ispra we Włoszech w programie badania rozprzestrzeniania się dioksyn do środowiska oraz ich oznaczania w próbach środowiskowych i spożywczych. Brał udział w pracach Europejskiej Komisji Normalizacyjnej CEN w ramach Komisji CEN 264 WG 101 ds. nowelizacji normy EN-1948 do oznaczania dioksyn w spalinach z procesów przemysłowych. Był także ekspertem Ministra Środowiska do współpracy z ONZ w ramach Konwencji Sztokholmskiej jako doradca ds. problemu ograniczenia emisji dioksyn z procesów przemysłowych. Uczestniczył jako ekspert UNEP w Genewie w zakresie realizacji postanowień Konwencji Sztokholmskiej w odniesieniu do monitoringu i ograniczania emisji dioksyn i PCB do środowiska. Pełnił funkcję członka Komitetu Chemii Analitycznej III Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskie Akademii Nauk. Udzielał się również społecznie często współpracując m.in z Polskim Alarmem Smogowym.

Chcąc uczcić pamięć i wkład Profesora w utworzenie LAŚ, Laboratorium decyzją Rady Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK z dniem 1 października 2021 r. przyjęło patronat zmieniając dotychczasową nazwę na Laboratorium Analiz Śladowych im. Profesora Adama Grochowalskiego

Aparatura i doświadczenie

Laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejszą aparaturę analityczną. Personel laboratorium posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tym zakresie uzyskane w kraju jak i w zagranicznych ośrodkach naukowych. Ważne podkreślenia jest to, że oprócz wyniku badania nasz Klient ma możliwość konsultacji w zakresie uzyskanego wyniku badania.

Aktualnie laboratorium wyposażone jest w trzy systemy spektrometrii mas typu GC-MS/MS – w tym nowoczesne urządzenia TSQ 8000 EVO Triple Quadrupole GC-MS/MS i uruchomiony w maju 2023 roku, TSQ9000 Triple Quadrupole GC-MS/MS pozwalające na dużą elastyczność prowadzonych badań, gwarantujące klientom terminowe badania.

Aparatura i doświadczenie

Laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejszą aparaturę analityczną. Personel laboratorium posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tym zakresie uzyskane w kraju jak i w zagranicznych ośrodkach naukowych. Ważne podkreślenia jest to, że oprócz wyniku badania nasz Klient ma możliwość konsultacji w zakresie uzyskanego wyniku badania.

Aktualnie laboratorium wyposażone jest w trzy systemy spektrometrii mas typu GC-MS/MS – w tym najnowocześniejsze urządzenie TSQ 8000 EVO Triple Quadrupole GC-MS/MS
pozwalające na dużą elastyczność prowadzonych badań, gwarantujące klientom terminowe badania.

 

W ramach akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji nr AB 749 oferujemy oznaczanie dioksyn i furanów oraz PCB w próbkach żywności i pasz, produktach technicznych, próbkach środowiskowych, próbkach biologicznych, powietrzu, spalinach.

Formularz zamówienia

Ta witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close