Laboratorium Analiz Śladowych
im. Profesora Adama Grochowalskiego

polskiEnglish
Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Szukaj wpisów
Szukaj stron

Strona główna

Oferujemy oznaczanie, w zakresie akredytacji udzielonej przez PCA:

 • Sumy dioksyn  – (PCDD/F-TEQ)
  dotyczy próbek środowiskowych
 • Sumy dioksyn i DL-PCB (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ)
  oraz NDL-PCB
  dotyczy żywności, paszy i dodatków paszowych

 

Certyfikat 2020

Zakres akredytacji AB 749 wydanie 16 z dnia 1 października 2021 r.

 

Składanie zamówień – nasza oferta!

Dopuszczalne poziomy dioksyn i PCB:
– wymagania dla żywności:
– wymagania dla pasz:

Laboratorium ma wdrożony system zarządzania wg. normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018
Poza akredytowanym zakresem badań oznaczamy również:

 • polibromowane etery difenylowe PBDE i inne bromowane uniepalniacze
 • heksachlorobenzen
 • WWA

Specjalnością naszego laboratorium są oznaczenia DIOKSYN I PCB w produktach żywnościowych, paszach, produktach technicznych i próbkach środowiskowych oraz materiałach pobranych z pomiarów emisji i immisji.

Udział w międzynarodowych Programach Biegłości (PT) InterCinD

Certyfikaty Udziału:
Certyfikat InterCinD 2018
Certyfikat InterCinD 2019
Certyfikat InterCinD 2020

Wyciągi z raportów:
Z-scores 2018
Z-scores 2019
Z-scores 2020

Program PT: EURL Proficiency Test on Determination of PCDD/Fs, PCBs, PBDEs and HBCDDs in Egg yolk powder 2019
Certyfikat udziału

 

Laboratorium prowadzi oznaczenia dla Klientów z kraju i zagranicy.

Czas oznaczenia – ok 5 dni roboczych!

Kierownik Laboratorium Analiz Śladowych
dr inż. Anna Maślanka
tel.: 12 628 27 13
Copyright 2001 - 2022 Laboratorium Analiz Śladowych