Laboratorium Analiz Śladowych
Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej PK

polskiEnglish
Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Szukaj wpisów
Szukaj stron

O laboratorium

Laboratorium Analiz Śladowych prowadzi rutynowe oznaczenia zawartości dioksyn i furanów (PCDD/PCDF) oraz dioksynopodobnych bifenyli (dl-PCB) w praktycznie wszystkich produktach przemysłowych i próbkach środowiskowych oraz biologicznych. Wykonujemy również badania w zakresie emisji tych związków z procesów termicznych. Zakres oznaczeń oferowany przez nasze laboratorium obejmuje następujące grupy związków chemicznych:

LAB_111Z

 

 

 

 

 

 

W zakresie udzielonej akredytacji (A)

 • polichlorowane dibenzodioksyny i dibenzofurany
  (tzw. dioksyny, PCDD/PCDF)
 • polichlorowane bifenyle (PCB) w tym PCB o działaniu podobnym do dioksyn : dl-PCB
  oraz PCB o działaniu niepodobnym do dioksyn :  ndl-PCB

Poza zakresem udzielonej akredytacji: (NA)

 • polibromowane etery difenylowe (PBDE)
 • polibromowane bifenyle (PBB)
 • heksabromocyklododekan (HBCDD)
 • heksachlorobenzen (HCB)
 • Perfluorowane pochodne kwasów alkilowych (PFC), szczególnie PFOS
 • WWA – 16 związków, w tym benzo(a)piren
 • i inne chlorowane trwałe zanieczyszczenia organiczne, będące na wykazie Konwencji Sztokholmskiej.

Laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejszą aparaturę analityczną. Personel laboratorium posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tym zakresie uzyskane w kraju jak i w zagranicznych ośrodkach naukowych. Ważne podkreślenia jest to, że oprócz wyniku badania nasz Klient ma możliwość konsultacji, doradztwa technicznego w zakresie uzyskanego wyniku badania.

Dla wielu klientów prowadzimy badania w zakresie możliwośi obniżenia zawartości dioksyn w ich produktach oraz w emisji spalin. Prowadzone sa równiez badania w zakresie oceny zagrożenia zdrowia spowodowanego oddziaływaniem tych substancji na środowisko.

   Kierownik Laboratorium Analiz Śladowych
   prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski
  adam.grochowalski@pk.edu.pl lub agrochow@chemia.pk.edu.pl
   tel.: (12) 628 21 12, fax: (012) 628 20 36 mob: 881 500 878

Kierownik ds. Jakości w Laboratorium
dr inż. Ryszard Chrząszcz

rchrzasz@chemia.pk.edu.pl
tel.: (12) 628 27 13

Podstawowy Personel Badawczy
dr inż. Anna Maślanka
amaslanka@chemia.pk.edu.pl
tel.: (12) 628 27 13

mgr inż. Małgorzata Węgiel
mwegiel@chemia.pk.edu.pl tel.: (012) 628 27 13

Pełnomocnik ds. Ekonomiczno – Administracyjnych
mgr Barbara Wilk
bwilk@chemia.pk.edu.pl
tel.:  fax: (12) 628 20 36

EVO 8000Aktualnie laboratorium wyposażone jest w trzy systemy spektrometrii mas typu GC-MS/MS – w tym najnowocześniejsze urządzenie TSQ 8000 EVO Triple Quadrupole GC-MS/MS
pozwalające na dużą elastyczność prowadzonych badań, gwarantujące klientom terminowe badania.

 

 

Laboratorium od kilkunastu lat bierze udział z pozytywnym skutkiem w międzynarodowych porównaniach międzylaboratoryjnych oznaczania dioksyn w produktach spalania odpadów i w żywności organizowanych przez Profesora Stefano Raccanelli z Consorzio Interuniversitario Nazionale La Chimica per l’Ambiente  we Włoszech oraz przez Uniwersytet w Örebro w Szwecji, a także UNEP (ONZ) w Genewie.

Wyniki porównań są pozytywne, a szczegóły odnośnie tej aktywności dostępne w laboratorium.
Copyright 2001 - 2020 Laboratorium Analiz Śladowych