Skip to content

O Laboratorium

Założycielem Laboratorium Analiz Śladowych był  prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski i kierował pracami zespołu  do lipca 2019 r.

Laboratorium ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w badaniach dioksyn i furanów  w próbkach środowiskowych,  żywności i pasz. Zespół badawczy założony  przez Prof. dr hab. inż.  Adama Grochowalskiego odegrał dużą rolę w latach 1999/2000 podczas tzw. „Dioksynowej afery belgijskiej” związanej ze skażeniem mięsa drobiowego dioksynami, prowadząc na wniosek Ministra Rolnictwa i Głównego Lekarza Weterynarii oznaczanie dioksyn w produktach spożywczych. W roku 2004 laboratorium uczestniczyło w programie organizowanym DANCEE (Duńska Agencja ds. Ochrony Środowiska) oraz Ministerstwo Środowiska do przeprowadzenia oznaczeń gazów odlotowych z procesów metalurgicznych na zawartość PCDD, PCDF, PCB i heksachlorobenzenu.  Badania wykonywano w ramach porozumienia o przestrzeganiu Konwencji Sztokholmskiej. W roku 2008 laboratorium prowadziło badania dotyczące tzw. „kryzysu irlandzkiego” w zakresie oznaczania dioksyn w próbkach mięsa.

Prof.dr hab. inż. Adam Grochowalski był członkiem i konsultantem Europejskiego Centrum Badawczego Joint Research Center w Ispra we Włoszech w programie badania rozprzestrzeniania się dioksyn do środowiska oraz ich oznaczania w próbach środowiskowych i spożywczych. Brał udział w pracach Europejskiej Komisji Normalizacyjnej CEN w ramach Komisji CEN 264 WG 101 ds. nowelizacji normy EN-1948 do oznaczania dioksyn w spalinach z procesów przemysłowych. Był także ekspertem Ministra Środowiska do współpracy z ONZ w ramach Konwencji Sztokholmskiej jako doradca ds. problemu ograniczenia emisji dioksyn z procesów przemysłowych. Uczestniczył jako ekspert UNEP w Genewie w zakresie realizacji postanowień Konwencji Sztokholmskiej w odniesieniu do monitoringu i ograniczania emisji dioksyn i PCB do środowiska. Pełnił funkcję członka Komitetu Chemii Analitycznej III Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi  Polskie Akademii Nauk.

Był miłośnikiem gór i przyrody, znawcą owadów. Swoje pasje pozazawodowe realizował również poprzez fotografię i filmowanie.

System zarządzania został wdrożony w Laboratorium w 2005 roku, natomiast akredytacja AB749 po raz pierwszy została nadana w 2006 roku przez Polskie Centrum Akredytacji.

Laboratorium Analiz Śladowych specjalizuje się w oznaczaniu zawartości dioksyn i furanów (PCDD/PCDF) oraz dioksynopodobnych bifenyli (dl-PCB) i niedioksynopodobnych  bifenyli (ndl-PCB) w  produktach spożywczych, przemysłowych i próbkach środowiskowych oraz biologicznych. Wykonujemy również badania w zakresie emisji tych związków z procesów termicznych. Mamy także duże doświadczenie w oznaczaniu polibromowanych eterów difenylowych (PBDE), związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i chlorobenzenów.

Od 2005 roku LAŚ jest członkiem POLLAB o numerze ewidencyjnym 700.

Od 1996 roku pracownicy LAŚ  uczestniczą w międzynarodowych programach biegłości.

Laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejszą aparaturę analityczną. Personel laboratorium posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tym zakresie uzyskane w kraju jak i w zagranicznych ośrodkach naukowych. Ważne podkreślenia jest to, że oprócz wyniku badania nasz Klient ma możliwość konsultacji w zakresie uzyskanego wyniku badania.

Dane adresowe

Laboratorium Analiz Śladowych im. Profesora Adama Grochowalskiego
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Współpraca

Formularz zamówienia

Ta witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close