Laboratorium Analiz Śladowych
Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej PK

polskiEnglish
Generic selectors
Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Szukaj wpisów
Szukaj stron

O laboratorium

Założycielem Laboratorium Analiz Śladowych był  Prof. dr hab. inż.  Adam Grochowalski i kierował pracami zespołu  do lipca 2019 roku.

Laboratorium ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w badaniach dioksyn i furanów  w próbkach środowiskowych,  żywności i pasz. Zespół badawczy założony  przez Prof. dr hab. inż.  Adama Grochowalskiego odegrał dużą rolę w latach 1999/2000 podczas tzw. „Dioksynowej afery belgijskiej” związanej ze skażeniem mięsa drobiowego dioksynami, prowadząc na wniosek Ministra Rolnictwa i Głównego Lekarza Weterynarii oznaczanie dioksyn w produktach spożywczych. W roku 2004 laboratorium uczestniczyło w programie organizowanym DANCEE (Duńska Agencja ds. Ochrony Środowiska) oraz Ministerstwo Środowiska do przeprowadzenia oznaczeń gazów odlotowych z procesów metalurgicznych na zawartość PCDD, PCDF, PCB i heksachlorobenzenu.  Badania wykonywano w ramach porozumienia o przestrzeganiu Konwencji Sztokholmskiej. W roku 2008 laboratorium prowadziło badania dotyczące tzw. „kryzysu irlandzkiego” w zakresie oznaczania dioksyn w próbkach mięsa.

System zarządzania został wdrożony w Laboratorium w 2005 roku, natomiast akredytacja AB749 po raz pierwszy została nadana w 2006 roku przez Polskie Centrum Akredytacji.

Prof.dr hab. inż. Adam Grochowalski był członkiem i konsultantem Europejskiego Centrum Badawczego Joint Research Center w Ispra we Włoszech w programie badania rozprzestrzeniania się dioksyn do środowiska oraz ich oznaczania w próbach środowiskowych i spożywczych. Brał udział w pracach Europejskiej Komisji Normalizacyjnej CEN w ramach Komisji CEN 264 WG 101 ds. nowelizacji normy EN-1948 do oznaczania dioksyn w spalinach z procesów przemysłowych. Był także ekspertem Ministra Środowiska do współpracy z ONZ w ramach Konwencji Sztokholmskiej jako doradca ds. problemu ograniczenia emisji dioksyn z procesów przemysłowych. Uczestniczył jako ekspert UNEP w Genewie w zakresie realizacji postanowień Konwencji Sztokholmskiej w odniesieniu do monitoringu i ograniczania emisji dioksyn i PCB do środowiska. Pełnił funkcję członka Komitetu Chemii Analitycznej III Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi  Polskie Akademii Nauk.

Był miłośnikiem gór i przyrody, znawcą owadów. Swoje pasje pozazawodowe realizował również poprzez fotografię i filmowanie (www.grochowalski.pl)

Laboratorium Analiz Śladowych specjalizuje się w oznaczaniu zawartości dioksyn i furanów (PCDD/PCDF) oraz dioksynopodobnych bifenyli (dl-PCB) i niedioksynopodobnych  bifenyli (ndl-PCB) w  produktach spożywczych, przemysłowych i próbkach środowiskowych oraz biologicznych. Wykonujemy również badania w zakresie emisji tych związków z procesów termicznych. Mamy także duże doświadczenie w oznaczaniu polibromowanych eterów difenylowych (PBDE), związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i chlorobenzenów.

Od 2005 roku LAŚ jest członkiem POLLAB o numerze ewidencyjnym 700.

Od 1996 roku pracownicy LAŚ  uczestniczą w międzynarodowych programach biegłości.

 

LAB_111Z

Laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejszą aparaturę analityczną. Personel laboratorium posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tym zakresie uzyskane w kraju jak i w zagranicznych ośrodkach naukowych. Ważne podkreślenia jest to, że oprócz wyniku badania nasz Klient ma możliwość konsultacji, doradztwa technicznego w zakresie uzyskanego wyniku badania.

Dla wielu klientów prowadzimy badania w zakresie możliwości obniżenia zawartości dioksyn w ich produktach oraz w emisji spalin. Prowadzone są również badania w zakresie oceny zagrożenia zdrowia spowodowanego oddziaływaniem tych substancji na środowisko.

 

Założycielem Laboratorium Analiz Śladowych był
śp.
  prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski

 

 

EVO 8000Aktualnie laboratorium wyposażone jest w trzy systemy spektrometrii mas typu GC-MS/MS – w tym najnowocześniejsze urządzenie TSQ 8000 EVO Triple Quadrupole GC-MS/MS
pozwalające na dużą elastyczność prowadzonych badań, gwarantujące klientom terminowe badania.

 

 

 

Laboratorium od kilkunastu lat bierze udział z pozytywnym skutkiem w międzynarodowych programach biegłości PT.

Wyniki porównań są pozytywne, a szczegóły odnośnie tej aktywności dostępne w laboratorium.
Copyright 2001 - 2020 Laboratorium Analiz Śladowych