Laboratorium Analiz Śladowych
Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej PK

polskiEnglish
Generic selectors
Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Szukaj wpisów
Szukaj stron

Techniki separacyjne – Chromatografia i metody pokrewne

Techniki separacyjne – wykład 30 godzin dla APiS I – grupa 34T1

Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski

Punkty ECTS: 4

Forma zaliczenia: egzamin

Zagadnienia do zaliczania:

1. Ekstrakcja w układzie dwóch niemieszających się cieczy. Ekstrakcja jedno- i wielostopniowa.
2. Fizykochemia rozdzielania związków organicznych w procesie chromatograficznym.
3. Fazy ruchoma i stacjonarna, układ podziałowy i adsorpcyjny, współczynnik podziału,
selektywność, sprawność rozdzielania.
4. Wprowadzanie próbek do chromatografu gazowego i cieczowego.
5. Detektory uniwersalne i selektywne w chromatografii gazowej i cieczowej.
6. Spektrometria mas w sprzężeniu z technikami rozdzielczymi GC i LC.
7. Elektroforeza jako metoda rozdzielania składników mieszanin. Zastosowanie w technice Western Blot.
8. Chromatografia jonowymienna. Mechanizm rozdzielania jonów. Supresja jonowa.
9. Olfaktometria w sprzężeniu z chromatografią gazową jako metoda analityczna w przemyśle spożywczym.
10. Analityka śladowa na przykładzie oznaczania dioksyn. Techniki rozcieńczenia izotopowego.

4 pytania otwarte – 2 zestawy

Materiały do pobrania:

Techniki_separacyjne
Praca pod kierunkiem prof. Piotra Stepnowskiego
Uniwersytet Gdański 2010

Autor: dr inż. Andrzej Wasik, Politechnika Gdańska
Podstawowy kurs chromatografii gazowej

 • [download id=”5″ format=”1″]

Autor: prof. Carlos Lopez, University of Antioquia
Tłumaczenie: inż. Karolina Hierasimczyk
Korekta: dr hab. inż. Waldemar Wardencki, prof. nadzw. PG i prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
Chemia Analityczna – Podstawy chromatografii

 • [download id=”6″ format=”1″]
 • [download id=”7″ format=”1″]
 • [download id=”8″ format=”1″]
 • [download id=”9″ format=”1″]
 • [download id=”10″ format=”1″]
 • [download id=”11″ format=”1″]
 • [download id=”12″ format=”1″]
 • [download id=”13″ format=”1″]

Autor: mgr inż. Andrzej Wasik, Politechnika Gdańska

 • [download id=”17″ format=”1″]

Autor: dr hab. inż. Żaneta Polkowska, Politechnika Gdańska
Analityka zanieczyszczeń środowiska
Materiały do ćwiczenia laboratoryjnego pt.:

 • [download id=”14″ format=”1″]

Autor: mgr inż. Aleksander Astel, Politechnika Gdańska
Materiały do ćwiczenia laboratoryjnego pt.:

 • [download id=”16″ format=”1″]

Powyższe materiały pobrano z serwisu dydaktycznego Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Materiały te zostały opracowane w Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego PG kierowanej przez prof. dra hab. inż. Jacka Namieśnika.

Inne materiały:

Zapraszam do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez dra Jakuba Milczarka, absolwenta Wydziału Chemii UJ poświęconej pirolitycznej chromatografii gazowej
dr Jakub Milczarek jest wykładowcą przedmiotu „Fizykochemia kryminalistyczna” w ramach specjalności APiS

Polecam znakomicie przygotowany przez dra Michała Woźniakiewicza z Uniwersytetu Jagiellońskiego
materiał do ćwiczenia laboratoryjnego pt.:

 • [download id=”15″ format=”1″]

Autor: John V. Hinshaw (Serveron Corp., Hillsboro, Oregon)

 • [download id=”18″ format=”1″]

Odnośniki do interesujących serwisów www:

Zalecana literatura papierowa:

5598830323e901805497dd330727fb50,e_0iybPodstawy chromatografi
Autor: Zygfryd Witkiewicz i Joanna Kałużna-Czaplińska
PWN, Warszawa 2017 r.
ISBN: 978-83-01-19233-4
Dostępna m.in. w ebookpoint

 

Chromatografia gazowa
Autorzy: Zygfryd Witkiewicz, Jacek Hetper
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
Warszawa 2009 r. (Wydanie 2)
ISBN: 83-204-3512-2
Dostępna m.in. w Księgarni WNT

 

Spektrometria mas
Redakcja: Piotr Suder, Jerzy Silberring
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, 2006 r.
ISBN: 83-233-2151-5
Dostępna m.in w Wydawnictwie UJ

 

Słownik chromatografii i elektroforezy
Autorzy: Jacek Hetper, Zygfryd Witkiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa, 2004 r.
ISBN: 83-01-14325-8
Dostępna m.in w Księgarni Internetowej PWN
Copyright 2001 - 2020 Laboratorium Analiz Śladowych