Laboratorium Analiz Śladowych
Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej PK

polskiEnglish
Generic selectors
Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Szukaj wpisów
Szukaj stron

Analityka Przemysłowa i Środowiskowa II

Adam Grochowalski

Analityka Przemysłowa i Środowiskowa II  – 30 godzin
Grupa 14T2 – środa godzina 9:45-11:15 sala 302 (Uwaga, od 24 kwietnia wykład od 9:15)

Treści programowe:

 1. Dyrektywa IPPC w odniesieniu do monitoringu trwałych zanieczyszczeń chemicznych.
 2. Wymagania w zakresie tzw. zielonej chemii analitycznej.
 3. Klasyfikacja zanieczyszczeń żywności,  analityka żywności –
  wymagania i metodyka w odniesieniu do oznaczania zanieczyszczeń żywności
  – w tym źródła występowania i metody oznaczania mykotoksyn.
 4. Podstawy analizy kryminalistycznej, oznaczanie związków psychoaktywnych i halucynogennych
 5. Techniki sprzężone – LC-MS/MS, GC-MS/MS, LA-ICP-MS
 6. Podstawy analizy specjacyjnej, wybrane techniki analityczne (HPLC-ICP-MS).
 7. Materiały odniesienia stosowane w analityce – wymagania i zastosowania.
 8. Metoda PCR, ELISA, Western Blotting oraz elektroforeza w w zastosowaniach bioanalitycznych.

Są to podstawy materiału, który będzie przedmiotem wykładu. Adam Grochowalski

Zagadnienia do zaliczenia wykładu:

1. Wymagania w zakresie tzw. zielonej chemii analitycznej.
2
. Podstawy metod analizy kryminalistycznej na przykładzie techniki LA-ICP-MS
3. Analiza specjacyjna. Wykorzytanie technik separacyjnych w analizie specjacyjnej.
4. Mykotoksyny jako zanieczyszczenia żywności. Metody ich oznaczania
5. Metody separacji z wykorzystaniem polimerów z odwzorowaniem molekularnym
6. Materiały odniesienia. Cel stosowania i podział tych materiałów.

UWAGA!
Ze względu na liczne pytania studentów uprzejmie informuję, że:
zgodnie ze Statutem student ma prawo do trzech terminów zaliczania przedmiotu.
W elektronicznym indeksie są trzy kolumny dat – ocen z tych zaliczeń.
Ocena negatywna oraz nieobecność na każdym z terminów musi być wpisana.
Dlatego student, który dwukrotnie uzyskał ocene negatywną lub
nie przystąpił dwukrotnie do zaliczania i ma to usprawiedliwione
ma TYLKO jeden, ostatni termin zaliczania, o ile wyrazi na to zgodę Dziekan.
Proszę o tym pamiętać i poważnie podchodzić do sesji.

Każdy student zobowiązany jest posiadać przy sobie ważną legitymację studencką!
Jest to warunek przystąpienia do zaliczenia wykładu.

Zaliczanie odbywa się w formie pisemnej – trzy pytania otwarte w trzech zestawach.
Czas zaliczania 20 minut
Student otrzyma pytania na kartce papieru, na której zapisuje odpowiedzi.
Proszę nie przynosić własnego papieru.
Niedopuszczalne jest posiadanie jakichkolwiek pomocy i używanie sprzętu elektronicznego.
Copyright 2001 - 2020 Laboratorium Analiz Śladowych