Laboratorium Analiz Śladowych
Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej PK

polskiEnglish
Generic selectors
Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Szukaj wpisów
Szukaj stron

Podstawy analityki środowiskowej I – wykład

Podstawy analityki środowiskowej I – wykład

Dla kierunku: Technologia Chemiczna

Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski

Forma zaliczenia: kolokwium 20 minut – 4 pytania otwarte

Punkty ECTS: 4

Zagadnienia:

 1. Zarządzanie jakością w laboratorium analitycznym. Pojecie systemu zarządzania jakością, akredytacji laboratorium, zakresu akredytacji.
 2. Metody pobierania próbek środowiskowych i przemysłowych: gazowe, ciekłe i stałe. Wyjaśnienie różnic w metodach pasywnych i dynamicznych pobierania próbek gazowych i ciekłych.
 3. Metody pobierania i wzbogacania próbek powietrza oraz wody do oznaczania trwałych zanieczyszczeń organicznych
 4. Metody pobierania i wzbogacania próbek powietrza oraz wody do oznaczania lotnych związków organicznych
 5. Metody pobierania próbek spalin – na przykładzie oznaczania dioksyn w spalinach
 6. Podział zanieczyszczeń chemicznych w środowisku pod kątem metod ich oznaczania
 7. Związki aktywne w środowisku na przykładzie związków zakłócających funkcje endokrynne (ED)
 8. Membrany SPMD w oznaczaniu zanieczyszczen organicznych wód i ścieków.
 9. Cele i metody wzbogacania próbek przed oznaczaniem metodami instrumentalnymi.
 10. Metody ekstrakcji próbek ciekłych i stałych w oznaczaniu związków organicznych w próbkach środowiskowych i przemysłowych.
 11. Zasady metod:
  • SPE (Solid Phase Extraction),
  • SPME (Solid Phase Micro Extraction),
  • SDE (Single Drop Extraction),
  • MEPS (Micro Extraction by Packed Sorbents),
  • ASE (Accelerated Solvent Extraction).
 12. Metody ekstrakcji i wzbogacania lotnych związków organicznych z próbek wodnych:
  • Analiza fazy nadpowierzchniowej (statyczna HS) – Head Space
  • Analiza fazy nadpowierzchniowej (dynamiczna ze wzbogacaniem) – Purge & Trap
  • Wzbogacanie kriogeniczne (metody odwadniania próbek gazowych – Nafion)
  • Desorpcja termiczna on-line i off-line,

ZAGADNIENIA DO ZALICZANIA PRZEDMIOTU
dla APiS I (34T1)
cztery pytania otwarte – dwa zestawy

1. Metody pasywne i dynamiczne w pobieraniu próbek powietrza.
2. Pobieranie próbek wody do oznaczania metali oraz lipofilowych związków organicznych.
3. Metody pobierania próbek spalin na przykładzie oznaczania dioksyn w spalinach.
4. Metody ekstrakcji próbek stałych do oznaczania nielotnych, trwałych zanieczyszczeń organicznych.
5. Bezrozpuszczalnikowe metody oznaczania lotnych związków organicznych.
6. Western Blot i Elisa jako techniki bioanalityczne.
7. Źródła dioksyn do środowiska i metody ograniczanie emisji tych zanieczyszczeń.
8. Analiza specjacyjna

Zalecana literatura:

 • Namiesnik J., Jamrógiewicz Z., Pilarczyk M., Torres L.
  Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy
  WNT, Warszawa 2000, ISBN 83-204-2482-8, 176 stron.
 • Inne odnośniki dostępne na podstronie Metody chromatografiiCopyright 2001 - 2020 Laboratorium Analiz Śladowych