Laboratorium Analiz Śladowych
Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej PK

polskiEnglish
Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Szukaj wpisów
Szukaj stron

Publikacje

Publikacje z tematyki związanej z dioksynami i innymi zanieczyszczeniami środowiska dotyczące ich monitoringu, zapobiegania emisji, a także usuwania ze środowiska itd.

Nowe wymagania UE w kwestii oznaczania dioksyn/furanów, dioksynopodobnych PCB
oraz PCB o właściwościach niepodobnych do dioksyn w żywności i paszach:

Dokument TOOLKIT

Zawartość dokumentu

Dokument „Toolkit” powstał  dzięki aktywności UNEP (ONZ) i stanowi dosłownie zestaw narzędzi do identyfikacji i obliczenia emisji dioksyn, furanów i innych nieintencjonalnie uwalnianych do środowiska, trwałych zanieczyszczeń organicznych. Ma na celu pomoc w ocenie poziomu emisji tych zanieczyszczeń w sposób jednolity we wszystkich państwach będących sygnatariuszami Konwencji Sztokholmskiej. Dzięki czemu możliwe jest porównanie wyników, określenie priorytetów, postęp w ograniczaniu emisji i śledzenie zmian w czasie na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym.

Szerokie omówienie problemu PCB – autor, Heidelore Fiedler z UNEP, ONZ

Raport dotyczący możliwości ograniczenia emisji dioksyn w sektorze metalurgicznym w Polscez m.in. z badań wykonanych przy współudziale naszego Laboratorium dotyczacych pomiarów emisji dioksyn z sektora metalurgicznego w Polsce w roku 2004/2005:

Projekt zrealizowano przy współpracy: Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska DANCEE, Ministerstwa Środowiska i Instytutu Ochrony Środowiska, Warszawa 2005

Publikacje w tym zakresie:

Aktualny, bardzo ważny dokument z grudnia 2004 na temat BAT (Best Available Techniques) i BEP (Best Environmental Practices) w odniesieniu do wymagań Konwencji Sztokholmskiej. Jest to draft dokumentu przygotowanego przez UNEP. Zawiera szeroki zakres wymagań stawianym wszystkim gałęziom przemysłu w odniesieniu do emisji głównie dioksyn i PCB.

O emisji dioksyn z małych instalacji – poniżej 50 MW:

Artykuł prof. dr hab. Ewy Gregoraszczuk z Zespołem z Wydziału Biologii UJ (przy naszym współudziale):

Dokument poświęcony problemowi występowania związków o działaniu zakłócającym funkcje endokrynne

Aktualny artykuł o wykorzystaniu membran półprzepuszczalnych SPM w oznaczaniu dioksyn i mykotoksyn w żywności i paszach, traktujący zagadnienie ogólnie, bez opisu wyników oznaczeń (jak na razie):

Często jestem pytany, czy możliwy jest ciągły pomiar dioksyn w strumieniu spalin tak, jak mierzy się pył, CO2, czy NO. Niedawno napisałem na ten temat krótki artykuł. Jest on wciąż aktualny:

Kilka słów o w miarę aktualnych rozporządzeniach i normach w odniesieniu do dioksyn. Artykuł opublikowany w „Normalizacji” w 2002r.:

Dość szeroko o dioksynach. Artykuł może już niezbyt aktualny w odniesieniu do niektórych rozporzadzeń, ale dużo ciekawych informacji:

Kilka artykułów prezentowanych na dorocznych konferencjach DIOXIN’99, DIOXIN’2000 i DIOXIN’2003 i innych:

Zebrane informacje przez WHO o szkodliwym działaniu dioksyn na ludzi (2001):

Prezentacja Kraków 3 04 2012 Adam Grochowalski

Polibromowane etery difenylowe -PBDE wciąż nierozpoznany problem. Wyniki naszych badań – autorki Pani dr inż. Dominiki Wojtalewicz:

Problem emisji heksabromocyklododekanu (HBCDD) z polistyrenu EPS (styropianu) i innych produktów tworzyw sztucznych w odniesieniu do programu REACH:

Więcej o systemie REACH – http://www.reach.edu.pl/
Copyright 2001 - 2020 Laboratorium Analiz Śladowych