Laboratorium Analiz Śladowych
Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej PK

polskiEnglish
Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Szukaj wpisów
Szukaj stron

Uniwersytet Jagielloński – chromatografia

Szanowni Państwo.

Przedstawiam zagadnienia będące przedmiotem wykładu oraz jego zaliczenia:

  1. Sprawność rozdzielania na kolumnie chromatograficznej, rozdzielczość R, selektywność α, wpływ prędkości przepływu gazu nośnego na sprawność kolumny (liczbę półek teoretycznych).
  2. Omówienie mechanizmu rozdzielania chromatograficznego dwóch substancji różniących się polarnością na ciekłej fazie stacjonarnej.
  3. Kolumny stosowane w GC i HPLC. Kwestia polarności faz stacjonarnych.
  4. Zastosowanie dozownika z podziałem/bez podziału strumienia gazu nośnego (split/splitless) w analizie śladowej GC.
  5. Technika HPLC w układzie faz odwróconych w systemie gradientowym z detekcją UV-VIS.
  6. Spektrometria mas jako metoda detekcji w chromatografii GC i HPLC. Podział metod spektrometrii mas: niskorozdzielcza – w tym analizator kwadrupolowy, pułapka jonowa ITD, analizator czasu przelotu TOF, spektrometr ruchliwości jonów IMS, wysokorozdzielcza HRMS. Metody jonizacji w zastosowaniu do chromatografii gazowej: elektronowa EI i chemiczna CI i w sprzężeniu z LC: elektrorozpraszanie ESI.
  7. Metody przygotowania próbek do analiz metodami chromatografii gazowej na przykładzie oznaczania dioksyn w żywności.
  8. Techniki elektromigracyjne. Elektroforeza żelowa. Technika Western Blot

Polecana literatura papierowa:

Podstawy chromatografii Autor: Zygfryd Witkiewicz, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 2005 r. (Wydanie 4) ISBN: 83-20430895 Dostępna m.in. w Księgarni internetowej Mentis.pl

Chromatografia gazowa Autorzy: Zygfryd Witkiewicz, Jacek Hetper Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 2009 r. (Wydanie 2) ISBN: 83-204-3512-2 Dostępna m.in. w Księgarni WNT

Spektrometria mas Redakcja: Piotr Suder, Jerzy Silberring Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 2006 r. ISBN: 83-233-2151-5 Dostępna m.in w Wydawnictwie UJ Literatura w wersji elektronicznej:

W przypadku wątpliwości czy wyjaśnień podaje kontakt do mnie:

agrochow@chemia.pk.edu.pl

Adam Grochowalski
Copyright 2001 - 2019 Laboratorium Analiz Śladowych