Laboratorium Analiz Śladowych
Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej PK

polskiEnglish
Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Szukaj wpisów
Szukaj stron

Seminarium dyplomowe

Seminarium dyplomowe 2015/2016

Dla wszystkich grup

Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski

Treść kształcenia:Prawa i obowiązki dyplomanta. Prawa i obowiązki prowadzącego pracę dyplomową.
Kwestie plagiatu i prawo autorskie. Prawa i obowiązki autora pracy naukowej.
Posługiwanie się bazą danych literatury naukowej na przekładzie Science Direct, Scopus etc.
Zagadnienia dotyczące pisania rozpraw naukowych w tym: publikacji naukowych, recenzji, opinii, ekspertyz.
Tworzenie dokumentu naukowego w tym: struktura pracy naukowej, cytowanie publikacji naukowych
i innych dokumentów (w tym internetowych), wnioski z przeprowadzonych badań.
Dokumentowanie pracy naukowej: rysunki, fotografie, tabele, wykresy itd.
Metody i zasady prezentacji wyników badan naukowych.
Podstawowe błędy popełniane podczas przygotowania prezentacji i samej prezentacji.
Przygotowanie pracy dyplomowej i prezentacji do obrony.
Prezentowanie rezultatów pracy przy użyciu programu Power Point.
Zasady informatywnego przekazywania wiedzy.
Sposoby upowszechniania efektów pracy naukowej – karta SYNABA i baza OPI.
Zasady etyki w współpracy naukowej, komunikacji interpersonalnej i internetowej.
Zasady poprawnego i eleganckiego redagowania listów: zapytań, próśb, CV etc.

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego I stopnia APiS 2015 r

Zagadnienia_do_egzaminu_dyplomowego_inzynierskiego_APiS_2015

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:Opanowanie sztuki pisania prac naukowych.
Opanowanie techniki prezentacji rezultatów pracy naukowej.
Opanowanie umiejętności dyskusji naukowej.
Opanowanie umiejętności posługiwania się bazą danych literatury naukowej, w tym bazą OPI.

Struktura publikacji naukowej

Przykladowe odnosniki literaturowe
Copyright 2001 - 2019 Laboratorium Analiz Śladowych