Laboratorium Analiz Śladowych
Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej PK

polskiEnglish
Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Szukaj wpisów
Szukaj stron

Analityka śladowa w badaniach środowiskowych

Przedmiot dla Studentów specjalności APiS II stopień studia magisterskie

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski

Zagadnienia:

 • Klasyfikacja szkodliwych związków chemicznych w środowisku oznaczanych w ilości śladowej
 • Przykłady związków organicznych oznaczanych wilości sladowej w środowisku
 • Problem skażenia środowiska bronią chemiczną
 • Metody bioindykacyjne i bioanalityczne w oznaczaniu sladowej ilości zanieczyszczeń
 • Oznaczanie śladowych markerów chorobowych w powietrzu wydychanym
 • PCR jako technika powielania wybranych sekwencji DNA w celach analitycznych
 • Metoda QuEChERS
 • Testy bioanalityczne ELISA
 • Rozdzielanie sekwencji DNA, RNA oraz wybranych protein przy pomocy technik elektromigracyjnych
 • Elektroforeza jako podstawa technik bioanalitycznych – WESTERN BLOT
 • Układy sprzężone GC i HPLC ze spektrometrami mas.
 • Analizatory kwadrupolowe Q, triple-Quad, pułapki jonowe ITD, Q-Trap, analizatory czasu przelotu TOF, Q-TOF oraz analizatory ruchliwości jonów IMS
 • Ablacja laserowa w spektrometrii mas z jonizacją w plazmie argonowej sprzężonej indykcyjnie czyli LA-ICP-MS w analizie specjacyjnej metali

Forma zaliczania – pisemna (20 minut – 4 pytania).Analiza śladowa

Zalecana literatura:

 • Praca zbiorowa pod der. prof. Ireny Baranowskiej
  Analiza Śladowa.

  Wydawnictwo MALAMUT, Warszawa 2013, ISBN 978-83-934442-4-3

Zagadnienia do zaliczania przedmiotu:

Zaliczanie odbędzie się 28 stycznia 2019 w poniedziałek o godzinie 10:00 w sali 3 WIiTCh

Związki aktywne w środowisku (pozostałości leków) i metody ich oznaczania
Cele i metody analizy oddechu
Techniki bioanalityczne w oznaczaniu patogenów chorobotwórczych
Metody analityczne w oparciu o oznaczanie składu izotopowego pierwiastków w kryminalistyce
Metoda QuEChERS i jej cele
Układy sprzężone GC-MS i LC-MS w analizie śladowej

UWAGA!
Ze względu na liczne pytania studentów uprzejmie informuję, że:
zgodnie ze Statutem student ma prawo do trzech terminów zaliczania przedmiotu.
W elektronicznym indeksie są trzy kolumny dat – ocen z tych zaliczeń.
Ocena negatywna oraz nieobecność na każdym z terminów musi być wpisana.
Dlatego student, który dwukrotnie uzyskał ocene negatywną lub
nie przystąpił dwukrotnie do zaliczania i ma to usprawiedliwione
ma TYLKO jeden, ostatni termin zaliczania, o ile wyrazi na to zgodę Dziekan.
Proszę o tym pamiętać i poważnie podchodzić do sesji.

Każdy student zobowiązany jest posiadać przy sobie ważną legitymację studencką!
Jest to warunek przystąpienia do zaliczenia wykładu.

Zaliczanie odbywa się w formie pisemnej – trzy pytania otwarte w trzech zestawach.
Czas zaliczania 20 minut
Student otrzyma pytania na kartce papieru, na której zapisuje odpowiedzi.
Proszę nie przynosić własnego papieru.
Niedopuszczalne jest posiadanie jakichkolwiek pomocy i używanie sprzętu elektronicznego.

Adam Grochowalski
Copyright 2001 - 2019 Laboratorium Analiz Śladowych