Laboratorium Analiz Śladowych
Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej PK

polskiEnglish
Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Szukaj wpisów
Szukaj stron

Podstawy analityki środowiskowej I – wykład

Podstawy analityki środowiskowej I – wykład

Dla kierunku: Technologia Chemiczna

Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski

Forma zaliczenia: kolokwium 15 minut (33T1) oraz 20 minut (34T1)

Punkty ECTS: 4

Zagadnienia:

 1. Zarządzanie jakością w laboratorium analitycznym. Pojecie systemu zarządzania jakością, akredytacji laboratorium, zakresu akredytacji.
 2. Metody pobierania próbek środowiskowych i przemysłowych: gazowe, ciekłe i stałe. Wyjaśnienie różnic w metodach pasywnych i dynamicznych pobierania próbek gazowych i ciekłych.
 3. Metody pobierania i wzbogacania próbek powietrza oraz wody do oznaczania trwałych zanieczyszczeń organicznych
 4. Metody pobierania i wzbogacania próbek powietrza oraz wody do oznaczania lotnych związków organicznych
 5. Metody pobierania próbek spalin – na przykładzie oznaczania dioksyn w spalinach
 6. Podział zanieczyszczeń chemicznych w środowisku pod kątem metod ich oznaczania
 7. Związki aktywne w środowisku na przykładzie związków zakłócających funkcje endokrynne (ED)
 8. Membrany SPMD w oznaczaniu zanieczyszczen organicznych wód i ścieków.
 9. Cele i metody wzbogacania próbek przed oznaczaniem metodami instrumentalnymi.
 10. Metody ekstrakcji próbek ciekłych i stałych w oznaczaniu związków organicznych w próbkach środowiskowych i przemysłowych.
 11. Zasady metod:
  • SPE (Solid Phase Extraction),
  • SPME (Solid Phase Micro Extraction),
  • SDE (Single Drop Extraction),
  • MEPS (Micro Extraction by Packed Sorbents),
  • ASE (Accelerated Solvent Extraction).
 12. Metody ekstrakcji i wzbogacania lotnych związków organicznych z próbek wodnych:
  • Analiza fazy nadpowierzchniowej (statyczna HS) – Head Space
  • Analiza fazy nadpowierzchniowej (dynamiczna ze wzbogacaniem) – Purge & Trap
  • Wzbogacanie kriogeniczne (metody odwadniania próbek gazowych – Nafion)
  • Desorpcja termiczna on-line i off-line,

ZAGADNIENIA DO ZALICZANIA PRZEDMIOTU
dla TSiGO (33T1)
trzy pytania otwarte – dwa zestawy

1. Metody pasywne i dynamiczne w pobieraniu próbek powietrza.
2.Pobieranie próbek wody do oznaczania metali oraz lipofilowych związków organicznych.
3. Metody ekstrakcji próbek stałych do oznaczania nielotnych, trwałych zanieczyszczeń organicznych.
4. Bezrozpuszczalnikowe metody oznaczania lotnych związków organicznych.
5. Metody pobierania próbek spalin – na przykładzie oznaczania dioksyn w spalinach.
6. Analiza specjacyjna

ZAGADNIENIA DO ZALICZANIA PRZEDMIOTU
dla APiS I (34T1)
cztery pytania otwarte – dwa zestawy

1. Metody pasywne i dynamiczne w pobieraniu próbek powietrza.
2. Pobieranie próbek wody do oznaczania metali oraz lipofilowych związków organicznych.
3. Metody pobierania próbek spalin na przykładzie oznaczania dioksyn w spalinach.
4. Metody ekstrakcji próbek stałych do oznaczania nielotnych, trwałych zanieczyszczeń organicznych.
5. Bezrozpuszczalnikowe metody oznaczania lotnych związków organicznych.
6. Western Blot i Elisa jako techniki bioanalityczne.
7. Źródła dioksyn do środowiska i metody ograniczanie emisji tych zanieczyszczeń.
8. Analiza specjacyjna

Zalecana literatura:

 • Namiesnik J., Jamrógiewicz Z., Pilarczyk M., Torres L.
  Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy
  WNT, Warszawa 2000, ISBN 83-204-2482-8, 176 stron.
 • Inne odnośniki dostępne na podstronie Metody chromatografiiCopyright 2001 - 2019 Laboratorium Analiz Śladowych